Столярні роботи Столярні роботи в сільській местости Роботи столяра Робота столяра в сільській місцевості

Коробки, плетіння, двері (ч. 5)

 
 

Просте плетіння рама Це глухе плетіння, або рама, розрахований на три стекла. Виконують його із шести прямокутних брусків однакового розтину. Середні бруски, горбыльки, повинні бути тонше, але в даному прикладі показані бруски одного розтину (мал. 61, а).

Виготовлення найпростішого плетінняпрами: а - загальний вид; 1, 2, 3 - бруски обв'язки; 4 - горизонталный горбылек; 5 - вертикальний горбылек; б - бруски плетіння; 1 - вушка; 2 - гнізда; 3 - шипи; в - запиловка; 1 - шипів; 2 - вушок; г - спилювання щічки в шипу 1; д - довбання деревини у вушках 1 і шипах 2; е - отборка фальца; ж - зрізання в шипах виступаючої частини бруска 1; а - зрізання деревини "на вус" під кутом 45; і - вузли плетіння; 1 - шипи; 2 - фаски; 3 - вушка; 4 - фальци; 5 - гнізда; 6 - паз для відливу; до - поднутривание заплечников 1; л - перевірка плетіння на прямоугольность косинцями й рейкою по діагоналях (показане пунктиром); м - порядок складання плетіння на клеї (показана цифрами); н - свердлення отворів для вставки нагелів; про - вставка нагелів; п - зрізання шипів; р - установка відливів (зливів) і їх форма; 7 - прямій; 8 - округлий

61. Виготовлення найпростішого плетінняпрами:
а - загальний вид; 1, 2, 3 - бруски обв'язки; 4 - горизонталный горбылек; 5 - вертикальний горбылек; б - бруски плетіння; 1 - вушка; 2 - гнізда; 3 - шипи; в - запиловка; 1 - шипів; 2 - вушок; г - спилювання щічки в шипу 1; д - довбання деревини у вушках 1 і шипах 2; е - отборка фальца; ж - зрізання у шипах виступаючої частини бруска 1; а - зрізання деревини "на вус" під кутом 45; і - вузли плетіння; 1 - шипи; 2 - фаски; 3 - вушка; 4 - фальци; 5 - гнізда; 6 - паз для відливу; до - поднутривание заплечников 1; л - перевірка плетіння на прямоугольность косинцями й рейкою по діагоналях (показане пунктиром); м - порядок складання плетіння на клеї (показана цифрами); н - свердлення отворів для вставки нагелів; про - вставка нагелів; п - зрізання шипів; р - установка відливів (зливів) і їх форма; 7 - прямій; 8 - округлий

Насамперед заготовлюють два довгі й чотири короткі бруски потрібного розміру ( для прикладу взято чотири бруски одного розміру). На брусках проводять ризики для шипів, вушок, гнізд і фальців. Фальци повинні бути потрібної ширини й висоти

По кінцях довгих брусків обвяза виконують вушка, у середині - наскрізні або глухі гнізда для шипів горизонтального бруска (горбылька), у якого по кінцях залишаються шипи, а в середині- гнізда, у які ввійдуть шипи вертикального горбылька.

У верхнього бруска по кінцях залишаються шипи, у нижнього - по кінцях вушка, у середині - гнізда для вертикального горбылька. По кінцях вертикального горбылька залишаються тільки шипи (мал. 61,6).

Бруски із проведеними ризиками закріплюють у верстаті у вертикальнім положенні. Потім пилкоюзмелкозубкой запиливают шипи й вушка. Незначний перекіс шипу або вушка псує все плетіння. Шип, виконаний товстіше ширини гнізда або отвору вушка, приводить до розколювання бруска, а шип, виконаний менше гнізда або вушка, створює слабке з'єднання. До точності виконання шипових з'єднань пред'являються строгі вимоги. Під час відпилювання шипів лінія розпилу повинна йти із зовнішньої їхньої сторони, а у вушок - із внутрішньої (мал. 61, в).

Кутові з'єднання брусків, шипи й вушка повинні бути виконані точно, без додаткового підчищення стамескою. Чистота розпилу залежить від пилки, яка повинна бути гострої, із дрібними, однаково розведеними зубами

Запилив шипи на вушка, приступають до подальшої їхньої обробки. У шипових деталей спилюють щічки (мал. 61, г) і довбають деревину в шипах і вушках або гніздах (мал. 61, д). Довбають точно по ризиках і обов'язково із двох сторін з наступним підрізуванням і зачищенням окремих шорсткостей

Знявши всі шорсткості, фальцюванням або зензубелем відбирають фальци, у цьому випадку широкі й глибокі (мал. 61, е).

Після добору фальців ширина шипів і вушок на брусках плетіння залишається різної, що ускладнює їхнє складання або з'єднання й вимагає зрізання щічок. Тому шипи й вушка краще зробити однакової ширини, спилявши виступаючі частини (мал.61, ж). Щоб бруски й горбыльки щільно примикали друг до друга частину, що виступає, бруска зрізують стамескою "на вус" під кутом 45°. Для цього гостру стамеску фаскою назовні приставляють до ризику під зазначеним кутом і наносять по ній удар киянкою. Таким способом одержують шипові й проушенные деталі (мал. 61, з).

На малюнку видне, що фальци роблять шириною, рівної однієї або двом толщинам шипу. У цьому випадку фальци проходять по крайці шипу, що полегшує з'єднання деталей, не вимагає додаткового випилювання й підрізування

Підготувавши всі бруски, приступають до складання плетіння спочатку насухо. Щоб шипи легше входили у вушка й не заколювалися, на них знімають стамескою невеликі фаски. Шипи, що входять у вушка туго, з більшим зусиллям підчищають стамескою. На малюнку 61, і показані верхній, середній і нижній вузли плетіння. Гнізда в брусках роблять рівними ширині й товщині шипу

У нижньому бруску показаний паз, який выстрагивают глибиною до 10мм на одному рівні із шипом. У цьому пазу кріплять брусок відливу. Верхній вузол показаний зі зворотної сторони, щоб краще були видні фальци

Деталі у вузлах, наприклад шипи у вушках, повинні щільно примикати друг до друга (мал. 61, к).Однак при пропилюванні запив все-таки залишається рваним і його доводиться підрізати стамескою. Нещільності бувають також у місцях примикання щічок шипової деталі до вушка, тому що заплічка не завжди мають рівну лінію запила. Тому до них приставляють косинець і стамескою зрізують частина деревини з підкосом усередину (поднутривают).

У зібраного насухо плетіння обов'язково перевіряють точність примикання деталей і прямоугольность (косинцем у кутах, рейкою по діагоналі).

Якщо плетіння має необхідну точність і щільністю з'єднань, те додатково його підганяють так, щоб він був прямокутним і не мав перекосів (мал. 61, л).

Перевіряючи точність пригону деталей, звертають увагу на те, щоб фальци плетіння були строго на одному рівні або в одній площині. При цьому скло лягає щільно на фальци й потрібно менше замазки

Перевіривши плетіння, мітять усі його деталі, розбирають і приступають до склеювання в наступній послідовності. Спочатку збирають бруски 3, 4, 5, вставляють їх у брусок 1, потім вставляють брусок 2 і на них надягають брусок обв'язки 1 (мал. 61, м). Шипи й вушка послідовно на ходу складання намазують гарячим клеєм

Зібравши плетіння, його кладуть у ваймы, перевіряють косинцем і рейкою на прямоугольность і стискають клинами у вузлах до щільного примикання друг до друга. Потім у кутах коловоротом або дрилем свердлять отвору діаметром 10-12мм (мал. 61, н), беруть нагелі, занурюють їх у клей, вставляють в отвори й забивають молотком (мал. 61, о).

Поставивши нагелі, виймають плетіння з вайм, ставлять на 2-3 доби для просушки й після цього зачищають плетіння, зрубуючи стамескою виступаючі шипи й нагелі (мал. 61, п). Потім пристрагивают усі бруски й перевіряють плетіння на перекіс. Не дуже великий перекіс виправляють пристрожкой.

Зачистивши плетіння, приступають до обладнання відливу на нижньому й середньому брусках зовнішнього плетіння. Форма відливу може бути різної, але під ними завжди влаштовують слезник-жолобок напівкруглої або прямокутної форми, розташовуючи його від зовнішньої крайки на відстані 10мм. Довжина відливу рівняється ширині плетіння (мал. 61, р).

Для кріплення відливу в нижньому бруску плетіння на відстані 10мм від фальца вибирають паз глибиною до 10мм. Ширина паза повинна рівнятися товщині відливу, для чого у відливі залишають гребінь, дорівнює довжині нижнього бруска або виконаного паза. Гребінь вставляють у паз, для цього відлив по кінцях зрізують, і тоді кінці його примикають до вертикальних брусків обв'язки. Пропилювати пази в кутових з'єднаннях не рекомендується щоб уникнути їх ослаблення. Якщо іноді й пропилюють у брусках пази, то глибиною не більш 3мм. Ставлять відливи на водостійкому клеї й додатково кріплять цвяхами, які вбивають у вузлові з'єднання й 1-2 посередині відливу

Кінец відлив у переплетов, що неоткрывающихся, и фрамуг оставляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе - под 60&

Плетіння сфорточкой. При виготовленні плетіння із кватиркою до простого плетіння, рами, кріплять додатковий горбылек, виструганий відповідної форми. Його ставлять між бруском обв'язки й вертикальним горбыльком (мал. 62, о). Горбылек виконують зі чвертю для кватирки й фальцом для скла (мал. 62, 6). Гнізда для кріплення горбылька розмічають, проводять ризики й виконують їх, а на кінцях горбылька влаштовують шипи

Плетіння із кватиркою: а - постановка горбылька для кватирки 1; б - форма горбылька для кватирки; 1 - чверть для кватирки; 2 - фальц для скла; в - чверть із накладних брусків 1; г - обладнання глибоких чвертей у бруску обв'язки; д - місце для кватирки; е - притвори кватирок; 1 - гладкий притвор; 2 - притвор зі чвертю; 3 - привор із бруском

62. Плетіння із кватиркою:
а - постановка горбылька для кватирки 1; б - форма горбылька для кватирки; 1 - чверть для кватирки; 2 - фальц для скла; в - чверть із накладних брусків 1; г - обладнання глибоких чвертей у бруску обв'язки; д - місце для кватирки; е - притвори кватирок; 1 - гладкий притвор; 2 - притвор зі чвертю; 3 - привор із бруском

Щоб улаштувати чверть для кватирки, що відкривається усередину приміщення (мал. 62, в), до раніше обраних фальців можна прибити цвяхами або прикрутити шурупами накладні бруски

Якщо кватирки відкриваються назовні, те в брусків і горбыльков вибирають більш глибокі чверті, збільшуючи стамескою наявні фальци. У цьому випадку накладні бруски не прибивають (мал. 62, г).

Притвор кватирок може бути гладким (мал. 62, д),а також зі чвертю або наплавом, які влаштовують для зменшення продувності в місцях притвору. Чверті й наплавы выстрагивают по брусках кватирки після її виготовлення. Наплав можна влаштувати з боку кріплення петель (мал. 62, е).

  Rambler's Top100