Столярні роботи Столярні роботи в сільській местости Роботи столяра Робота столяра в сільській місцевості

Обладнання сходів у двоповерховому будинку

 
 

Сходи складається з однієї або декількох майданчиків і маршів. Марш являє собою конструкцію з ряду щаблів, що зв'язують між собою майданчика. Верхній і нижній щаблі кожного маршу називаються фризовими й трохи відрізняються за своєю формою від інших (мал. 36).

Майданчики розділяються на поверхові, які влаштовують на рівні підлоги кожного поверху, і проміжні - між поверхами

У конструкцію маршу, крім щаблів, входять підтримуючі балки, що й обгороджують обладнання у вигляді поруччя або балясника з поручнем. Балки, що підтримують щаблі, називають косоурами. Коли щаблі тільки примикають до балок збоку, те останні називають тятивами. У дерев'яних будинках звичайно щаблі й подступенки врізають у балку (у ній роблять пази), яку також називають тятивою

Косоуры й тятиви своїми кінцями опираються або на майданчикові балки (підтримують майданчика), або на стіни сходової клітини. Марші можуть бути однокосоурными й двухкосоурными залежно від того, скільки балок підтримують щаблі. У першому випадку щабля одним кінцем опираються на вилучення в стіні, а іншим - на балку - косоур.

Сходи бувають одне-, двох- і трехмаршевые.

Одномаршові сходи влаштовують найчастіше в одноповерхових будинках, високо поставлених над рівнем землі; двухмаршевые, які займають мале місце й економічні,- у двоповерхові будинках

Якщо роблять двухмаршевую сходи й під майданчиком передбачають вихід на вулицю, то висота між майданчиком і підлогою першого поверху повинна бути не менш 2100мм.

У будівельній практиці прийняті мінімальні й максимальні розміри елементів сходів: висота щаблів - не менш 150мм і не більш 270-320мм.

Частіше застосовують щаблі розміром 150x300мм, що дозволяє влаштувати марш із ухилом 1:2. Для горищних сходів допускаються більш круті ухили

У капітальних будинках ширина основних сходів повинна бути не менш 1200мм, допоміжних - не менш 750мм. Ширина майданчиків повинна бути не менш ширини маршів. Кількість щаблів в одному марші - від 5 до 18.

Щоб правильно визначити розміри щаблів, слід вичертити сходову клітку на листу паперу в певному масштабі. Допустимо, проектом у двоповерховому будинку передбачена сходова клітка довжиною 5900мм, шириною 3000мм і висотою від рівня підлоги першого поверху до рівня підлоги другого поверху 3300мм. Необхідно встановити кількість маршів і їх ширину, визначити кількість щаблів з урахуванням ширини проступи, висоти подступенков і ширини майданчиків

Для розрахунку позначимо буквами: "а" - ширину маршів, "б" - горизонтальну проекцію, "в" - ширину поверхових і проміжних майданчиків, "г" - висоту поверху від підлоги до підлоги, "д" - проміжок між маршами, "е"-ширину сходової клітини, "ж" - довжину. Зробивши необхідні позначення на кресленні, приступимося до побудови сходів (див. мал. 36, а, б, в).

Обладнання дерев'яних сходів: а - дерев'яні сходи і її деталі; б - розріз сходової клітини; в - план сходової клітини: 1 - фризовий щабель; 2 - щабель, подступенок із проступью; 3 - подступенок; 4 - проступь; 5 - тятива; 6 - поруччя; 7 - майданчик

36. Обладнання дерев'яних сходів:
а - дерев'яні сходи і її деталі; б - розріз сходової клітини; в - план сходової клітини: 1 - фризовий щабель; 2 - щабель, подступенок із проступью; 3 - подступенок; 4 - проступь; 5 - тятива; 6 - поруччя; 7 - майданчик

Висота поверху від підлоги до підлоги рівна 3300мм, отже, сходи повинна бути двухмаршевой. Ширину маршу визначають по формулі: е-д: 2=1450 при просвіті між маршами в 100мм і 1400мм при просвіті 200мм.

Висота кожного маршу буде дорівнює висоті поверху, діленої на два, приблизно г:2= 3300:2=1650мм.

Кількість подступенков у кожному марші визначають розподілом висоти маршу на висоту подступенка, тобто 1650:150=11.

Прийнято вважати, що проступь верхньому щабля кожного маршу збігається з поверхнею майданчика, у силу чого кількість проступей буде на одиницю менше, тобто всього 10. Кожний марш буде складатися з 11 подступенков і 10 проступей. Знаючи ширину проступи, рівну 300мм, і кількість щаблів, можна визначити горизонтальну проекцію маршу, його довжину або, як прийнято називати, закладення маршу: 6=300X10=3000мм. Ширина кожного майданчика передбачається рівній ширині маршу - 1450мм.

У тому випадку, коли в споруджуваному двоповерховому будинку не передбачені розміри сходової клітини, її можна розрахувати таким способом. По кресленню сходів розмічають майданчика, тятиву й щабля. Для цього по низу стіни відміряють ширину майданчиків до 1450мм і від них ширину щаблів або проступи до 300мм.

По отриманих оцінках проводять строго вертикальні лінії за допомогою схилу й намеленного шнура. Потім на рівні першого поверху проводять другу горизонтальну лінію, від неї відміряють 150мм і проводять другу горизонтальну лінію, визначають проступь першому щабля. Потім відміряють по цій лінії 150мм і від цієї крапки проводять горизонтальну лінію, визначаючи проступь другому щабля і т.д. Остання одинадцята проступь повинна перебувати на одному рівні з підлогою майданчика. У такий спосіб визначають положення щаблів і довжину тятиви

По виконаній розбивці виготовляють фанерний або дощатий шаблон, за допомогою якого розмічають тятиву: знаходять положення балок під майданчик і бруска або лаги, що укладаються на рівні підлоги першого поверху. На балку й брусок будуть опиратися тятиви сходової клітини. По конструкції дерев'яні сходи складаються з тятив, щаблів і поруччя (балясника й огороджень). Тому що дерев'яні будинки частіше мають не більш трьох поверхів, те там припустима більш вузька ширина маршів - від 1100 до 1400мм, а для підвальних і горищних сходів - 800мм.

Тятива дерев'яних сходів звичайно має товщину 60-70мм, але якщо сходи більш високі, то товщина може бути 100-120мм. Ширина тятиви залежить від розміру щаблів

Розглянемо найпростіший спосіб з'єднання щаблів з тятивою. На тятиві вирізують пази або уступи, у яких кріплять проступи й подступенки. Однак уступи послабляють тятиву й вимагають для свого обладнання більш широкої й товстої дошки. Гнізда для проступей і подступенков можуть бути глухими, але тоді марш установлюють повністю зібраним

Коли гнізда доходять до нижньої крайки тятиви, краще вставити проступи й подступенки знизу, після установки тятиви на місце. Щоб зменшити ширину тятиви, прорізи в ній доводять не до нижньої крайки, а до верхньої. Уклавши щаблю, зверху тятиви прибивають брусок скалевкой.

Тятиви сходів кріплять на балки сходових майданчиків по-різному. Можна прибити тятиву до балок скобами або великими цвяхами, але таке кріплення не дуже міцне. Більш надійне кріплення тятиви, коли в майданчиковій балці зміцнюють дошку з вирізами, у які вставляють тятиви із шипами, улаштованими на торцях. Іноді тятиву обпираються на майданчикову балку зверху, улаштовуючи в тятиві в місці обпирання відповідний паз. При обпиранні балок сходових майданчиків на бревенчатые стіни слід ухвалювати заходи до того, щоб після осідання стін майданчики виявилися на одному рівні із чистою підлогою. Для цього майданчикові балки обпираються на тимчасові стійки, які кріплять до стін скобами, а під кінцями балок, врубленных у стіну, залишають зазор, рівний 1/10 висоти частини зрубу, розташованої нижче майданчика

Після осідання стін поставлені тимчасові стійки видаляють і під кінці балок, тобто в гнізда, закладають дерев'яні прокладки потрібної товщини, які скріплюють із балками. Зміцнивши тятиви й вставивши щаблю повністю або уклавши марші, у тятивах розмічають місця для гнізд, у які вставляють на шипах стійки й балясини. На балясини зверху надягають поручні й закріплюють їхнім

Сходи збирають насухо без клею. Їх офарблюють олійними фарбами, що надає їм гарний вид і охороняє деревину від загнивання. Однак слід пам'ятати, що офарблювати можна тільки суху деревину. Якщо матеріал для сходів не цілком сухий, то сходи залишають для просушки на один рік і більше. Офарблювати їх випливає в суху теплу пору року. За кілька днів до фарбування сходи миють і сушать

Для пересування по свіжопофарбованих сходах укладають трапи, дошки з набитими брусками. Після висихання фарби їх знімають

  Rambler's Top100